*  Spielplatz am Naturlehrpfad  *     
     *  FamilienFerienAktionsTage  *     
     *  Neues vom Bürgermeister - Juli 2020  *     
     *  Zerstörung am Spielplatz beim Naturlehrpfad  *     
 
Teilen auf Facebook   Teilen auf Twitter   Als Favorit hinzufügen   Link verschicken   Drucken
 

Galeria Otwarta - The Entrance Gallery

Entreegalerie

 

Fahne_poln

W korytarzach miejscowej filiali Urzędu  Marchijskiej Szwajcarii w Rehfelde znajduje się Galeria Owarta. Tutaj Urząd kultury i turystyki Marchijskiej Szwajcarii organizuje wystawy zmienne dzieł artystów lokalnych i regionalnych w dziedzinie malerstwa, rysunków lub fotografii. Na uroczystych wernisażach miłośnicy sztuki mają możliwość  zapoznania się i rozmowy z autorami. Ponadto wystawy na różne tematy historii i rozwoju gminy i należących do niej miejscowości, przedstawiają działalnośćgminy, instytucji i stowarzyszeń.

Fahne_engl

The entryway of the local branch of the Maerkische Schweiz Office in Rehfelde houses The Entrance Art Gallery. Here, the Culture and Tourism office of the Maerkische Schweiz has organized an ever-changing set of exhibitions showcasing the work of local and regional artists who have devoted themselves to painting, drawing, and photography. The formal openings of the exhibitions offer visitors a chance to meet the artists directly. Furthermore, exhibitions, which include themes such as “local history” or “local developments”, give visitors insights into the local communities as well as the work of their institutions and various hobby clubs.

 

 

Vernissage